همه ورزش ها
بانک اطلاعات و مقالات ورزشي و علمي
درباره وبلاگ


با سلام
و با تشکر از بازدید شما
خوشحالم که به نمایندگی از همکاران و نویسندگان همه ورزش ها می توانم به شما خیر مقدم بگویم همه ورزش ها با هدف اطلاع رسانی صحیح و موثر جهت کمک به ورزشکاران , مربیان و علاقمندان اقدام به جمع آوری و ارائه مطالب جدید و یا کلیدی ورزش نموده است .
گروه نویسندگان همه ورزش ها دائما در پی تازه های علمی می باشند لذا هر لحظه امکان دارد مطالب جدیدی ارائه گردد.
ضمنا براي ديدن عكسها در سايز بزرگ بروي آنها كليك كنيد.

با تشکر

صادق رحیم
آمار سایت

رسم جدول ثبت امتيازات

در مسابقات دوره اي يك مربع يا مربع مستطيل بزرگ رسم ميكنيم سپس آن مستطيل يا آن مربع را به مربع هاي كوچك تقسيم ميكنيم بطوريكه تعداد خانـه هاي هر ضلـع آن مساوي تعداد تيمهـا يا افراد شركت كننده به اضافه يك مي باشد آنـگاه خانه هايي را كه روي قطـر بزرگ مربـع واقع شده اند بوسيله خطوط يا رنگ پر ميكنيم سپس اسامـي تيمها يا نفرات شركت كننده را بترتيـب در خانـه هاي ستون افقي و عمودي مي نويسيم.

بايد توجه داشت كه ترتيب قرار گرفتن نام شركت كنندگان در ستون افقي و عمودي يكسان باشد . بهمين

 جهت خانه هايي كه روي قطر جدول قرار دارند و محل تلاقي دو نام افقي و عمودي يك بازيكن يا تيم

است كه بوسيـله خطوط يا رنگ پر ميـشود . اين امر نشان دهـنده آن است كه يك بازيـكن يا يك تيم

نمي تواند با خودش مسابقه بدهد.

ثبت امتيازات

معمولاً در مقابل نام بازيكن يا تيم در ستون افقي و محل تلاقي آن با ستون عمودي ( در صورتيكه بازي يا

مسابقه ر ا برده باشد ) 3 يا 2 امتياز ميدهند و نتيجه بازي را هم در همان خانه و زير 3 يا 2 با خطـي ريز

 ثبت ميكنـند . همين طور در روي ستون افقي كه نام بازنـده روي آن آمده و در محـل تقاطـع آن با

نام برنده كه در ستـون عمودي قرار دارد  يا مي نويسند  و نتيجه بازي يا مسابقه را در زير آن با خط ريز

مي نويسند .نوع مطلب : جداول و ترسيم زمين،
برچسب ها :

طبقه بندي و هم طراز كردن مسابقات و شركت كنندگان جداول تركيبي

يكي از اصول مهمي كه در طـرح ريزي مسابقـات براي شركت گروهـهاي مختلف تماسـهاي ورزشي  روزهاي بازي ـ نوع مسابقات  و دوره هاي بازي بايد پيوسته مورد توجه قرار گيرد اين است كه روشهاي مختلف و متناسب را براي انجام مسابقات بكار برده و تسهيلات لازم را جهت شركت بازيكنان فراهم آوريم .
گروهها و يا دستجات شركت كننده را بايد به موقع با توجه به امكـانات و مقدورات آنها هم طراز و طبـقه بندي كرد زيرا علاقه افراد و كوشش آنها در كسب پيروزي مسابقات داخلي بستگي تام به ميزان فرصـت آنها داشته و اگر ملاحظه شد كه شركت كننده اي پيوسته در رشته اي شكست مي خورد ممكن است آن تيم يا افراد را به برنامه ديگري از مسابقـات داخلي كه جنبه تفريحـات سالم بدنـي بيشتـري دارد ( احتمال پيروزي بيشتري دارد ) راهنمايي و منتقل نماييم .
مثلاً اگر يك تيم و يا فرد در رشته اي مرتبط شركت نموده و هميشه شكست خورده باشد بايد او را به ورزش ديگري كه متناسـب با وضع جسمـي و يا استـعداد او باشد تشويق و يا به طبـقه يا گروههاي ضعيـف تري راهنمايي و منتقل نمود . انواع روشهاي هم طراز كردن و طبقه بندي مسابقات براي تيمها و افراد به شرح زير بيان ميگردد .

1ـ طبقه بندي و يكه چين كردن

طبقه بندي مسابقات در تمام كشورها و بخصوص در آموزشگاهها و سازمانهاي ورزشي بمنظور پيشرفت آن رشته از ورزش و يا ترغيب و تشويق دانش آموزان معمول و بسيار مفيد است . همانطـور كه درفصـل هاي قبل اشاره شد افراد و يا تيمها به پنج طريق در زير طبقه بندي ميشوند .

1ـ بوسيله قرعه

2ـ روي قدرت و شايستگي با توجه به سابقه گذشته يا حال .

3ـ بر مبناي نتبجه مسابقات سال گذشته .

4ـ بر مبناي تمايل به طبقه اي كه مورد نظرش است .

5 ـ بر مبناي استعداد و كوشش فرد .

نوع ديگر آن اين است كه سازمانهاي مختلف را بر حسب موقعيتـي كه دارند به طبقاتي تقسيم ميكنند . مثلاً دانشگاهها را در يك طبقـه ـ دانـش آموزان يك طبـقه ـ باشگاههـاي ورزشـي آزاد يك طبقه  سازمانهاي ورزشي نظامي يك طبقه ـ سازمانهاي ورزشي آزاد يك طبقه و غيره .
مسئولان هر يك از طبقات هنگام تنظيم جدول مسابقات بايد سعي نمايند كه تيمها را يكه چنين نمايند . مثلاً اگر 10 تيم داشته باشيم اول 6 تيم را يكه چين و تعيين مينماييم  سپس ساير تيمها را بر طبق قرعه به سه دسته
A ,B, C تقسيم و به دنبال آن تيم زبده را كه بهتر از ساير تيمها باشد بين دسته هاي سه گانـه فوق تقسيم مينماييم .
طبقه ديگر اين است : مثلاً تيمهاي بسكتبال كلاسهاي دبيرستان را به طبقات قوي ، متوسـط ، ضعيـف تقسيم مي كنيم و سعي مي كنيم تمام تيمهاي قوي را در يك طبقه ، متوسط را در يك طبقه ، ضعيف را هم در يك طبقه ديگر براي انجام مسابقات آماده نماييم .

2ـ طبقه بندي بصورت سن ، قد ، وزن

ممكن است بعضي از آموزشگاهها براي تعميم ورزش و تشويق دانش آموزان مسابقات را با روش سن ـ قد ـ وزن برگزار و انجام دهند . مثلاً ممكن است در يك كلاس يا يك آموزشگاه افرادي باشند كه داراي تاريخ تولدي يكسان ولي در قد يا وزن متفاوت باشند .

در اين گونه موارد با توجه به سن شركت كنندگان آنها را به چند دسته اي كه وزنشان برابر ماخذي كه قبلاً پيش بيني شده باشد طبقه بندي و تقسيم ميكنيم . و در نتيجه سنگيـن وزنها در يك دسته و سبـك وزنها بدسته ديگر و كم وزنها هم در دسته بخصوصي قرار ميگيرند . البته در مورد قد هم ميتوان بهمين ترتيب عمل نمود .

3ـ جداول تركيبي ( نوعي از طبقه بندي و يكه چين كردن )

براي انتخاب بهترين تيم بخصوص در مواقعـي كه شركت كنندگان زياد باشند طبقه بندي و هـم طراز كردن شيوه بسيار خوبي است و براي تنظيم و اجراي آن چند نوع روش معمول است كه به شـرح زير به ذكرآن مبادرت مي شود .

نوع اول ـ بازيهاي دوره اي حذفي

ـ جداول تركيبي ( نوعي از طبقه بندي و يكه چين كردن )

نوع اول ـ بازيهاي دوره اي حذفي

در اين طرح تيم ها به گروههايي با تعداد مناسب تقسيم ميگردند پس از اينكه هر گروه بازي را بصورت دوره اي انجام داد و با توجه به امتيازات بدست آمده مجدداً تيمها به دسته هاي متناسب ديگر تقسيم مي گردند . به اين ترتيب كه تيمهاي اول هر گروه بصورت يك دسته به نام  A  و تيمهاي دوم گروهها

به صورت دسته B و تيمهاي سوم گروهها به صورت دسته   C   و تيمهاي چهارم گروهها به صورت دسته  D  و غيره طبقه بندي ميشوند .

پس از پايان  مرحله فوق  مسابقات مرحله دوم كه به دسته هاي  مختلف   تقسـيم شده اند بطور حذفي براي احراز مقام قهرماني انجام ميشود .

ممكن است در مسابقه دوره اي يك تيم پس از پايان مسابقه تمام بازيها را باخته باشد ولي براي انجام بازي يك حذفي يعني مرحله دوم عليه تيمهاي باخته كه در دسته   D   قرار دارند مسابقه داده و احتمالاً در اين دسته برنده گردد .اگر در گروههاي اول كه مسابقات بصورت دوره اي انجام شد چهار تيم در هر گروه باشد مرحله دوم مسابقات نيز چهار دسته خواهد شد و مسابقات آنها بصورت حذفي انجام ميشود . و اگر گروهـهاي پنـج تيمي داشته باشيم دسته هاي پنجگانه خواهيـم داشت و غيره .

 جدول هاي زير يك نمونه از اين نوع مسابقات مي باشد . قبلاً بايد جدول گروههايي را كه مسابقات آن بصورت دوره اي انجام ميشود تنظيم و پس از پايان اين مرحله جدول مسابقات حذفي را دنبال آن قرار داد . اين طريقه بازي علاقه بازيكنان را بر مي انگيزد و به آنها فرصت ميدهد كه مسابقات مرحله دوم يعني حذفي با دلگرمي بيشتري شركت و براي پيروزي فعاليت نمايند .

حتما ادامه مطلب را ببینیدادامه مطلب

نوع مطلب : جداول و ترسيم زمين،
برچسب ها :

 جدول دوره اي

اگر تعداد تيمهاي شركت كننده در مسابقات زياد باشد بهتر است آنها را در دسته هاي كوچك تقسيم كنيم مثلاً 5 يا 6 تيم را در يك گروه و تا 12 تيم را حداقل در دو گروه و تا 16 تيم را در 4 گروه قرار دهيم .

در جدول دوره اي يا تعداد تيمها فرد است يا زوج . اگر فرد باشد خود ما يك استراحت اضافه ميكنيم تا بشود . و هميشه به شكل حرف يو انگليسي عمل ميكنيم  و تيم ها را به ترتيب از شاخه چپ شروع ميكنيم تا به انتهاي شاخه راست برسيم .

براي اينكه بدانيم جدول درست است يا نه بايد جدول را ادامه بدهيم اگر پس از چند دور اول در آمد جدول صحيح است . بايد توجه داشت كه هميشه نفر اول يا تيم اول يا استراحت را ثابت نگه داريم .

چگونه قبل از انجام مسابقه مي توانيم محاسبه كنيم كه چند بازي انجام ميشود ؟

مثلاً اگر 5 تيم داشته باشيم به شكل زير عمل ميكنيم :

5-1=4

5*4=20

تعداد مسابقه هايي كه بايد انجام شود  20:2=10

اگر 10 تيم داشته باشيم :

10-1=9

9*10=90

تعداد 45 بازي انجام خواهد شد  90*2=45

 

حتما ادامه مطلب را ببینیدادامه مطلب

نوع مطلب : جداول و ترسيم زمين،
برچسب ها :

مقدمه :

حركت و جنبش از ويژگيهاي حيات انسان و داراي انگيزه و ريشه اي در سرشت او و عاملي براي رشد و سلامت و نشاط اوست . انسان نيازمند به حركت و ناگزير از حركت است . منع ا نسان از حركت نه تنها موجب توقف رشد بلكه سبب افسردگي ، بروز رفتارهاي ناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگي وي مي گردد . نياز انسان به حركت و فعاليت در طول حيات تاريخي او همواره با كسب تجارب و كشف روشهاي جديد براي رفع آن همراه بوده است . ورزش در طول تاريخ زندگي انسان به شيوه هاي گوناگوني متجلي شده است . ورزشهاي امروزي صور مختلفي از فعاليتهاي جسمي و تربيت بدني است كه در چهار چوب نظام تعليم و تربيت هر جامعه و همراه با ارزشهاي فردي و اجتماعي آن موجبات پرورش فكري و جسمي كودكان و جوانان را فراهم مي كند .

ورزش جزء لاينفك تعليم و تربيت  و سيله اي براي رسيدن به سلامت جسمي و روحي نسل جوان است . نبايد چنين تصور شود كه تربيت بدني امري بي ارزش و تفنني است و صرفاً وسيله ايست كه موجبات سرگرمي و مشغوليت كودكان و جوانان را فراهم مي سازد . بر عكس بايد آن را جزء سهمي از فعاليتهاي  زندگي به شمار آورد . مفاهيمي مانند تندرستي ، بهداشت ، رشد فردي و اجتماعي و سلامت روحي ارتباط نزديكي با ورزش دارد . ميدانهاي ورزش امروز و انجام مسابقات بزرگ و كوچك راهي است براي آموزش فضائل اخلاقي و انساني بهمين مناسبت اهميت مطالب مورد بحث بخصوص از نظر هدفهاي گروه بندي و اصولي كه بايد بهمين منظور رعايت شوند بيش از پيش مورد توجه است .

تعريف ورزش :

هر نوع حركت يا فعاليت بدني جهت بدست آوردن ركورد و غلبه و پيروزي بر عامل يعني از قبيل مسافت ـ مانع ـ رقيب را ورزش گويند .

تعريف تمرين :

تمرين كاري است تدريجي ـ با روشي معلوم و جرياني منظم كه براي بدست آوردن هدفي معين انجام ميگردد كه نتيجه آن قويترين و ماهرترين افراد در همان زمينه مي باشد .

منظور از تمرين اتومكانيزه كردن حركات بوسيله تكرار و مقاومت در برابر خستگي هاست .

تعريف دبير ورزش :

لازمه كار دبير ورزش سابقه قهرماني نبوده بلكه معلومات كلي از علوم تربيتي ـ علوم زيستي و انساني و تخصص هاي كلي از ورزش مي باشد .

معلم ورزش مانند مربي ورزش بطور انفرادي روي ورزشكاران كار نميكند بلكه ظرافت و صنعت كار و در تعليم همگاني خلاصه ميشود .

هدف معلم ورزش تربيت و پرورش افراد سالم و با نشاط ـ قوي و فداكار است .

تعريف مربي :

مربي اغلب اوقات از قهرمانان قديمي است كه با ديدن كلاسهاي لازمه اجازه فعاليت در زمينه يك ورزش بخصوص را بدست مي آورد .

هدف وي بدون توجه مستقيم به جنبه هاي بهداشتي ـ ايمني و سلامت آتي ورزشكاران و رساندن وي به درجات عاليه قهرماني است .

تربيت بدني از نظر دكتر لوبوش :

تربيت بدني عبارت از مجموع روشهايي كه جهت تبديل بدن به يك وسيله موردا عتماد .

تربيت بدني از نظر برگسون :

تربيت بدني راهيست جهت از بين برد يا به حداقل رساندن اشكالاتي كه بدن آدمي در مقابل عوامل خارجي به وجود مي آورد .

تربيت بدني از نظر آمبروس :

هدف تربيت بني به وجود آوردن افراد دقيق ـ منظم ـ سريع ـ با قدرت و قادر به زندگي در وضعيت هاي مشكل و نا مساعد است .

انواع جدولهاي مسابقات :

پس از اينكه با رعايت كليه مقررات نسبت به اجتماع چند تيم جهت انجام بازي و مسابقه اقدام شد تنظيم جدول براي اجراي بازيها و رعايت اصل بي نظري و عدالت و جلوگيري از تبعيض ضروري و الزامي به نظر ميرسد .بهمين دليل اساتيد ضمن مطالعات و بررسي هاي فراوان چند نوع جدول مخصوص متكي بر تجربيات علمي بوجود آورده اند كه عموميت داشته و براي اكثر رشته هاي ورزشي قابل اجرا است .

بديهي است انتخاب نوع جدول بستگي به توافق مسئولين و سرپرستان تيمها دارد كه بايستي در اولين جلسه اي كه به منظور انجام بازيها تشكيل ميدهند تعيين گردد :

نوع بازي مدت زمان پيش بيني شده ـ تعداد تيمهاي شركت كنده ـ ميزان اعتبار موجود ـ موقعيت محلي و تعداد زمينهاي ورزشي ـ وجود تعداد داوران و بالاخره ساير امكانات كه توجه به آنها از وظايف مسئولين امر و برگزار كنندگان مسابقات ميباشد در تعيين نوع جدول موثر خواهد بود .

بطور كلي جدولهايي كه عموماً مورد استفاده قرار ميگند به شرح زير است :

1ـ جدول يك حذفي                        2ـ جدول دو حذفي                               3ـ جدول دوره اي

چگونه قبل از انجام مسابقه مي توانيم تعداد بازيها را محاسبه كنيم :

*****************************

الف : در جدول هاي دوره اي اگر تيمها يا نفرات شركت كننده را N  فرض كنيم تعداد بازيهايي را كه انجام خواهد شد به طريق زير معين مي كنيم :

 

اگر N= 10  باشد                            تعداد بازيهايي كه انجام خواهد شد  ( N-1) ( N ) : 2 =

(10-1) (10) : 2 =                                                                                              

(9) (10)                   9*10 = 45                                                                        

2                              2                                                                               

ب : در جدول يك حذفي اگر تعداد تيمها يا نفرات شركت كننده N=10 باشد :

تعداد بازيهايي كه انجام خواهد شد  (N-1) =  

تعداد بازيهايي كه انجام خواهد شد (10-1) =9  

ج : در جدولهاي دو حذفي اگر تعداد تيمها يا نفرات شركت كننده N=10  باشد :

تعداد بازيها  2(N-1)=

2(10-1)=2(9)=18 , 19

در جدول ها توان چيست ؟

***************

تعداد تيمهاي شركت كننده در يك مسابقه دو حالت خواهد داشت يا تعداد آنها برابر با تواني از عدد 2 مي باشد يا نمي باشد در صورتي كه تعداد آنها برابر با تواني از عدد 2 نبود ناگزير مي بايستي در جدولي قرار گيرند كه تعداد خطوط يا پايه هاي اوليه آن تواني از عدد 2 باشد توانهاي عدد 2 عبارتند از : ( 2- 4-6-8-16-32-64 و .............. )

بطوريكه ملاحظه ميشود هر عدد دو برابر عدد قبلي است و چون در هر دوره مسابقه نصف شركت كنندگان از جدول به اين ترتيب خارج ميشوند جدول به صورت نيمه جدول قبلي رسم خواهد شد به اين ترتيب پس از چند دور بازي فقط بين دو تيم يا دو نفر خواهد بود كه در نتبجه برنده معلوم مي شود و در صورتي كه تواني از عدد 2 نباشد در دوره هاي بعدي به مشكلاتي برخورد ميشود :

1 ـ جدول با توان بيشتر : در اين مورد بايستي جدول يك حذفي به تعداد پايه هاي آن تواني در عدد 2 بودهو هم از تعداد تيمهاي شركت كننده بيشتر باشد مثلاً براي 5 يا 6 يا 7 تيم جدول 8 پايه اي و براي 9 تا 16 تيم جدول 16 پايه اي و براي 17 تا 31 تيم جدول 31 پايه اي رسم مينماييم .

2 ـ جدول با توان كمتر : بايد تفاضل تعداد تيمها را از اولين توان عدد 2 كه بيشتر از تيمها است بدست آورد به اين ترتيب عددي كه بدست مي آيد تعداد استراحتي خواهد بود كه شامل تعداد تيمهاي شركت كننده مي شود .

( يعني به همان تعداد تيم بايد بدون بازي در مرحله دوم قرار گيرد ) اين عدد اگر زوج باشد به دو قسمت مساوي و اگر فرد باشد به دو قسمت غير مساوي با اختلاف يك عدد تقسيم ميشود و طبق قرارداد تعداد بيشتر در پايين جدول قرار ميگيرند .

جدول مسابقات ورزشي

                          *************************

اجراي صحيح مسابقات ورزشي بايد بر اساس دسته بندي يا گروه بندي باشد و همين دسته ها يا گروهها بايد طبق اصولي درست و منطقي و قابل قبول همگان باشد .

براي رسيدن به اين منظور بايد مسابقات را مطابق جدول انجام داد .

جدول مسابقات داراي اقسام مختلفي است مانند يك حذفي ـ دوحذفي و دوره اي .....

جداول ذكر شده براي مسابقاتي مانند واليبال ، فوتبال ، بسكتبال و  . . . قابل اجرا مي باشد .

اينك به شرح مختصر و رسم جدول هاي مختلف مي پردازيم .

 

الف ـ جدول يك حذفي

اگر تعداد تيمها زياد باشد وقت هم براي رسيدن به نتيجه كم باشد از جدول يك حذفي استفاده ميكنيم . اين نوع جدول هم داراي معايب و محاسني است . از محاسن آن اينكه نتيجه زود معلوم ميشود و از معايب آن اينكه اولاً فقط مقامهاي اول و احتمالاً دوم معلوم ميشود ثانياً د اين نوع جدول دقيقاً حق به حق دار نميرسد .

در جدول يك حذفي هر تيم با هر نفر پس از يك باخت حذف ميشود .

ب ـ جدول دو حذفي

كمي بهتر از يك حذفي مي باشد زيرا تيم يا نفر بعد از دو باخت حذف ميشوند .در اين نوع جدول هم مقامهاي اول و دوم مشخص ميشوند .

( مگر طبق قرار قبلي كه آخرين تيمي يا آخرين نفري كه با تيم دوم بازي ميكند مقام سوم باشد . )

ج ـ جدول دوره اي

در اين نوع جدول اگر فرصت كافي وجود داشته باشد بهترين و دقيق ترين نتيجه ها بدست مي آيد زيرا در اين نوع جدول تمام مقامها مشخص و معلوم ميشود .

 

1ـ رسم جدول يك حذفي

اين نوع جدول را به دو صورت رسم ميكنيم كه با دقت بيشتر متوجه خواهيم شد كه هر دو نوع آن يكي است .

يكي با تعداد خطوط بيشتر و يكي با تعداد خطوط كمتر كه در شكل هاي رسم شده مشخص است . براي سهولت در رسم جدول ها بايد اين اعداد را همواره به خاطر داشته باشيم .

( 2-4-6-8-16-32-64 و ...............و ) . حال اگر تعداد تيمها يا نفرات شركت كننده در مسابقات عيناً مطابق اعداد فوق باشد رسم جدول بسيار آسان است . همانطوري كه در جدول هاي دوتايي يا چهار تايي يا هشت تايي يا شانزده تايي مشاهده ميكنيم اگر تعداد تيمهاي شركت كننده مثلاً 7 باشد يك استراحت اضافه ميكنيم تا به 8 برسيم . اگر تعداد تيمها 9 باشد 7 استراحت اضافه ميكنم تا به عدد 16 برسيم و مطابق جدول 9 تايي عمل ميكنيم .

اگر 11 تيم داشته باشيم 5 استراحت اضافه ميكنيم تا به عدد 16 برسيم و جدول را مطابق شكل ( جدول 11 تايي ) عمل ميكنيم . پس بطور كلي مطابق فرمولهاي زير عمل خواهيم كرد .

اگر 10 تيم داشته باشيم رسم جدول را مطابق قانون زير عمل ميكنيم .

تعداد استراحتها  16-10=6  

تيمهايي كه در دور اول بازي ميكنند 10-6=4  

بازيهاي دو ر اول 4:2=2

3 استراحت به بالا و 3 استراحت به پايين جدول داد ميشود  .       6:2=3  

اگر 13 تيم داشته باشيم رسم جدول چنين خواهد بود .

تعداد استراحت ها   16-13=3

تيم هايي كه دور اول بازي ميكند 13-3=10

تعداد بازيهاي دور اول  10:2=5

1 استراحت در بالا و 2 استراحت در پايين جدول داده ميشود .

 

اگر 3 تيم داشته باشيم رسم جدول چنين است .

تعداد استراحتها 4-3=1

تيمهايي كه در دور اول بازي ميكنند   3-1=2

تعداد بازيهاي دور ا ول 3-1=2

فقط يك استراحت به پايين جدول داده ميشود .

قانون تقسيم استراحت ها

در تقسيم استراحت بايد توجه خاص داشته باشيم كه اولين استراحت را به تيم ما قبل آخر جدول بدهيم و دومين استراحت را به تيم دوم جدول از بالا بدهيم و سومين استراحت را از پايين به بالا به چهارمين تيم و چهارمين استراحت را به تيم چهارم از بالا به پايين جدول و ... ( در جدول 8 تا يي ) بايد توجه داشت كه ابتد جدول را رسم ميكنيم بعد استراحت ها را روي جدول بگذاريم و سپس قرعه كشي نموده و نفرات يا تيمها را در جدول قرار دهيم ( از بالا به پايين ) و اگر فقط يك استراحت داشته باشيم آن را به تيم ما قبل جدول ميدهيم .

2ـ جدول دو حذفي

جدول دو حذفي دو نوع است يكي جدول دو حذفي معمولي و جدول دو حذفي ضربدري .

الف ـ جدول دو حذفي معمولي

اين جدول مانند جدول يك حذفي رسم ميشود با اين تفاوت كه در دور اول مسابقات يك تيم يا يك نفر با يك باخت حذف نمي شود بلكه به پايين جدول ميرود و مسابقه را ادامه ميدهد تا اينكه داراي دو باخت شود كه در نتيجه حذف خواهد شد . آنچه خيلي مهم است اينست كه در پايين جدول نتيجه هر دوره بايد معلوم تا بعداً با نتيجه دور بعدي بازي كند مثل جدول 8 تايي و 10 تايي .

ب ـ جدول دو حذفي ضربدري

بهترين نوع جدول مي باشد .

در اين جدول به جاي اينكه بازنده ها را به طرف پايين حركت دهيم يا منتقل كنيم بازنده ها را به طرف چپ و برنده ها را به طرف راست جدول حركت مي دهيم .

مانند جدول دو حذفي ضربدري 16 تايي يا جدول دو حذفي ضربدر ي 8 تايي يا 12 تايي .نوع مطلب : جداول و ترسيم زمين،
برچسب ها :موضوعات
امکانات جانبي
بالاي صفحه